Pranayma Yoga & Oils
Grote Wede 3, bus 001
9040 Sint Amandsberg
Tel.: 0474-596255

info@pranaymayoga-oils.be

BE-0718.822.854

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  • De leveringsvoorwaarden: alle bestelde artikelen kunnen maximum binnen 14 dagen na bestelling opgehaald worden op het bovenvermeld adres of zullen binnen 14 dagen na bestelling geleverd worden op het adres van de klant. 

  • Betalingen: in de vermelde prijzen is 21% BTW geïncludeerd. Je kunt bij ophaling van je bestelling deze cash of via mobile app (Payconiq) betalen of het bedrag op voorhand overschrijven. Indien de bestelling geleverd wordt, dient de betaling op voorhand te gebeuren op rekening nummer BE07750944993966.

  • Wettelijke garantie: het bestelde product wordt geacht in goede staat te zijn. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een vervanging of terugbetaling.

  • Herroepingsrecht: elke bestelling kan tot 14 dagen na de levering herroepen worden zonder daarvoor een reden op te geven. Het volstaat dat de klant dit binnen die termijn via mail (info@pranayamayoga-oils.be) laat weten. Zodra het artikel ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking geretourneerd is, zal binnen de 14 dagen het totale bedrag terugbetaald worden.

  • Privacy: Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail adres) worden door Live Love Eco, Beekstraatkouter 78, 9031 Drongen, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@pranayamayoga-oils.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).